074-737-9116

רב מודד שעוני שבת מד מתח וולטמטר אנלוגי